Voor therapeuten

Het SchouderNetwerk Groot Drenthe (SNGD) is een groep van fysiotherapeuten die zich hebben gespecialiseerd op het gebied van schouderdiagnostiek en schouderrevalidatie. Het SNGD is een onderdeel van het landelijke schoudernetwerk Nederland (www.schoudernetwerk.nl). De belangrijkste doelstelling van het SNGD is de kwaliteit van de behandeling van schouder patiënten te optimaliseren. Het SNGD is een stimulerende vereniging, gericht op overdracht van kennis en vaardigheden. Door middel van bijeenkomsten wordt binnen het netwerk zorg gedragen voor kennisoverdracht door gespecialiseerde sprekers en docenten op het terrein van schouderklachten.

Voorwaarde
Als voorwaarde voor deelname is ieder lid verplicht een verdiepende cursus te volgen over schouderklachten. Het SNGD wordt door beide beroepsverenigingen fysiotherapie (KNGF en SKF) erkend als kennisnetwerk. Het SNGD werkt met een regionale spreiding waardoor er een selectief toelatingsbeleid is ten aanzien van nieuwe leden. Binnen het SNGD zijn commissies actief zoals een scholingscommissie, een opleidingscommissie en een journalcommissie. Leden worden opgeroepen om zich binnen deze commissies actief te manifesteren.

Bijeenkomsten

Downloads

Huishoudelijk regelement

Statuten

HELP! Ik heb een Frozen Shoulder

Wat is een Frozen Shoulder? Een ‘Frozen Shoulder’ betekent letterlijk een ‘bevroren schouder’. Een andere term voor frozen shoulder is ‘adhesieve capsulitis’. Het gaat om het kapsel tussen het schouderblad en bovenarm. Deze aandoening komt veel voor en bezorgt mensen langdurig hinder en gaat gepaard met pijn en bewegingsbeperkingen. De prognose (kans op herstel) van de frozen shoulder is goed waarbij de pijn meestal volledig, en de bewegingsbeperkingen bijna altijd volledig zullen verdwijnen. Fijn om te horen, maar ik hoor soms dat mensen echt veel pijn hebben. Dat klopt. Er zijn grofweg drie fases van een Frozen Shoulder. Dit varieert...
Verder lezen about HELP! Ik heb een Frozen Shoulder
schouder_netwerk

Lid worden van ons netwerk?

Om lid te worden van het netwerk moeten er worden voldaan aan een aantal aanmeldingsvoorwaarden. Het betreft een gesloten netwerk, hierbij wordt er rekening gehouden met spreiding in de regio. Wanneer er al een sluitend verzorgingsgebied is wordt u op een wachtlijst geplaatst. Hiervan wordt u op de hoogte gebracht door onze secretaris.

Scroll naar boven