Lid worden van ons netwerk?

Om lid te worden van het netwerk moeten er worden voldaan aan een aantal aanmeldingsvoorwaarden. Het betreft een gesloten netwerk, hierbij wordt er rekening gehouden met spreiding in de regio. Wanneer er al een sluitend verzorgingsgebied is wordt u op een wachtlijst geplaatst. Hiervan wordt u op de hoogte gebracht door onze secretaris.

Aanmeldingsvoorwaarden:

 • Afgestudeerd fysiotherapeut zijn, BIG en KRF NL geregistreerd of deelnemer van het Keurmerk Fysiotherapie.
 • Cursus op schoudergebied gevolgd.
 • Voorwaarden omtrent cursus: 6 dagdelen, minder dan 5 jaar geleden gevolgd, KNGF geaccrediteerd. Graag bij indienen lidmaatschap bewijs van cursus toevoegen.
 • Werkzaam zijn in een fysiotherapiepraktijk in de regio groot Drenthe.
 • Contributie voldoen (€150,- per kalenderjaar).

Lidmaatschapsvoorwaarden

 • Het lidmaatschap is persoonsgebonden.
 • Contributie is jaarlijks vastgesteld op €150.
 • Schouder gerelateerde bijscholing.
 • Jaarlijks 3 van de 4 bijeenkomsten van het netwerk bijwonen.
 • Bij een wisseling van werkgever of standplaats van werkgever dient men dit door te geven bij de secretaris. Het bestuur beslist of u ook op deze locatie uw netwerk lidmaatschap mag uitdragen.

Stappen van aanmelding:

 • Uw aanmelding kunt u per email doen bij de secretaris
 • U ontvangt een bevestiging van uw aanvraag.
 • Éen keer per kwartaal worden aanmeldingen besproken binnen het bestuur.
 • Het bestuur beslist of er voldaan is aan de aanmeldingsvoorwaarden.
 • Bij toelating binnen het netwerk ontvangt u verdere informatie.
 • Bij een afwijzing vanuit het bestuur kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten. Hiervoor moet 80% van de aanwezige leden instemmen met de toelating. Hiervoor dient een aanvraag ingediend te worden bij de secretaris.
Scroll naar boven