Lid worden?

Aanvragen lidmaatschap

 • Aanvraag tot lidmaatschap indienen bij de secretaris
 • De secretaris bericht zo spoedig mogelijk of er direct plaats is binnen het netwerk of dat u op een wachtlijst wordt geplaatst
 • We zijn een gesloten netwerk waarbij we rekening houden met regionale spreiding
 • Het bestuur beslist omtrent de toelating van leden
 • Bij niet toelating door het bestuur kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten. Hierbij moet 80% van de aanwezige leden instemmen met de toelating
 • Het lidmaatschap is persoonsgebonden
 • Per praktijk dienen 2 personen lid te worden van het netwerk
 • Indien dit niet mogelijk is moet er samenwerking worden gezocht met een andere praktijk binnen het netwerk, waardoor bij afwezigheid schouderpatiënten kunnen worden waargenomen door een lid van het netwerk
 • Bij het aanvaarden van een baan op een andere locatie dien je dit door te geven aan de secretaris. Het bestuur beslist gezien de regionale spreiding of je in dat geval lid kunt blijven van het netwerk

Voorwaarden lidmaatschap

 • Afgestudeerd fysiotherapeut, BIG en CKR geregistreerd of deelnemer van het Keurmerk Fysiotherapie
 • Introductiecursus, 6 dagdelen, minder dan 5 jaar geleden gevolgd, KNGF geaccrediteerd. Gevolgde cursussen aan de secretaris voorleggen
 • Werkzaam zijn in een fysiotherapiepraktijk in de regio groot Drenthe
 • Contributie (€150,- per kalenderjaar)
 • Bijscholing schouder gerelateerd volgen (60 ptn. per registratieperiode)
 • Van de 4 georganiseerde activiteiten per jaar moeten er minimaal 3 worden bijgewoond

U kunt zich aanmelden via mail aan de secretaris van SNGD (secretaris@schoudernetwerkdrenthe.nl)